ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2565" (2022-04-22)