ส.สมเด็จเจ้าพระยาเตรียมการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ (2022-04-21)