ขอขอบคุณ คุณนรีกาญจน์ ธนาวริสแนันต์ และครอบครัว ร่วมบริจาคข้าวมันไก่ นมถั่วเหลือง และส้มให้ ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2022-04-21)