ส.สมเด็จเจ้าพระยา ดูงาน Metaverse เพื่อพัฒนาระบบบริการ (2022-04-18)