ส.สมเด็จเจ้าพระยา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน (2022-04-18)