ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน กรณีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 (2022-04-15)