ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมทีมนำคุณภาพเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากสรพ. (2022-03-01)

เมื่อวันที่ 1 มี.ค 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมนำคุณภาพ ( Quality Lead Team : QLT) จัดประชุมครั้งที่ 3 /2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวังจาก สรพ. ในปี 2565และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสรพ.