ขอบคุณ คุณประสิทธิชัย ผู้วานิชย์ คุณอรธิดา เกิดพงษ์อนันต์ พร้อมบุตรธิดา ร่วมบริจาคโจ๊กหมูให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (2022-04-12)