ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมติดตามและทบทวนการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6 (2022-04-11)