ส.สมเด็จเจ้าพระยา ฝากผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านรอสถานคุ้มครองฯ ให้ 4 โรงพยาบาลจิตเวชดูแล (2022-04-11)