ขอขอบคุณ นายสันติ วิศิษฐชัยชาญ น.ส.อนุสรา จงธนพิพัฒน์ น.ส.มลธิดา ดารารัตนสกุล น.ส.เมลดา ตันติจิระสกุล ร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และผ้าอนามัย ให้ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2022-04-11)