ส.สมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบคุณ คุณธิติมา พุ่มรัตนา และเพื่อน (2023-09-09)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ตัวแทนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,900 บาท และไอศกรีม จำนวน 500 ถ้วย จาก คุณธิติมา พุ่มรัตนา และเพื่อน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวชของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา