กลุ่มตัดผมจิตอาสา ให้บริการตัดผมผู้ป่วยจิตเวช ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2023-09-07)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางพีรดา เพิ่มความสุข และนางเสาวภา เจริญธนะจินดา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นตัวแทนสถานบันให้ต้อนรับ กลุ่มตัดผมจิตอาสา จากชมรมตัดผมวัดนิมมานนรดี และชมรมตัดผมบางพลัด จำนวน 24 คน เข้ามาบริการตัดผมให้ผู้ป่วยจิตเวช เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการของสถานบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และหอผู้ป่วยหญิง อาคาร 111 ปี รวมผู้รับบริการทั้งสิ้นกว่า 80 คน