ส.สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน (2023-09-04)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม MATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จ ทอดพระเนตรการแสดงของ นายสุบิน เมห์ธา ร่วมกับวงดุริยางค์ Maggio Musicnie Fiorontino ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย