ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ สำหรับผู้ป่วยจิตเวชประจำเดือนกันยายน 2566 (2023-09-01)

เช้าวันนี้ ( 1 ก.ย. 2566 ) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้เยี่ยมชม การดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ของสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้บริการ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเดือนละหนึ่งครั้ง โดยเริ่มจัดบริการครั้งที่2 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เปิดให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในจำนวน 9 ราย เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตกำเริบมีปัญหาบัตรประชาชนหาย และเป็นการป้องกันปัญหาการหลบหนีระหว่างการนำผู้ป่วยออกไปทำบัตรประชาชน ซึ่งการจัดบริการดังกล่าวจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงสิทธิบัตรประชาชนและสิทธิต่างๆทางสังคม ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น