ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมนานาชาติ Urban Mental Health Forum ครั้งที่1 และ Brain mind Forum ครั้งที่9 (2023-08-31)

เช้าวันนี้ (31 ส.ค.2566) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Urban Mental Health Forum ครั้งที่1 THEME:สุขใจในมหานคร Happiness in the City และ การประชุม Brain Mind Forum ครั้งที่9 THEME:Brain in the City โดยมีนพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯผ่านระบบ online และนพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ Happiness in Bangkok สุขใจในมหานคร Happiness in the City นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยมีบุคลากรด้านการสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก