ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2023-08-31)

เช้าวันนี้ ( 31ส.ค. 2566) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ประสานชมรมสังสรรค์สัมพันธ์เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กทม. 5 ด้าน 5 ดี ช่วยด้านสุขภาพดี ด้านเรียนดี ด้านเศรษฐกิจดี ด้านเดินทางดี และด้านบริหารจัดการดี ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยพบปะกับสมาชิกชมรมสังสรรค์สัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการททางจิตใจหรือพฤติกรรมโดยมอบหมายให้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครจัดสรรและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการจ้างงานเพื่อสังคม มาตรา 34และ 35 ให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร