คณะกรรมการ ENV ส.สมเด็จเจ้าพระยาติดตามระบบอย่างต่อเนื่อง (2022-04-05)