ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (2022-03-30)