ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดทำแผนแม่บท IT สู่ Smart Hospital (2022-02-28)

เช้าวันนี้ (28 ก.พ. 2565) คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดประชุม โครงการจัดทำแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยตัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆได้ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ และร่วมกันSWOT และจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ด้วยรูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้วยนวัตถกรรม สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โดยจัดระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจรัญ-คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์