ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัทยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (2022-03-30)