ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนงานพระราชพิธีกรณีการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช (2022-03-30)