คณะกรรมการ CLT ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (2022-03-29)