ส.สมเด็จเจ้าพระยา เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Pfizer แก่ประชาชน (2022-03-26)