ส.สมเด็จเจ้าพระยากำกับติดตามระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและบุคลากรปลอดภัย (2022-03-25)