ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัด Journal Club ให้ความรู้ประสาทจิตเวชศาสตร์ (2023-05-15)

บ่ายวันนี้ (15 พ.ค.2566) กลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดย นพ.วรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ มอบหมายให้ นางวิดาวรรณ จำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมี นายองอาจ เชียงแขก นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ และนางสาวชนุตพร ชุณหดุลยพันธุ์ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Occupation Therapy in Dementia เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล บำบัด รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์ อันเป็นพันธกิจสำคัญของสถาบันฯ โดยมีทีมสหวิชาชีพและผู้สนใจ เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 8 อาคารราชสาทิส