"สโมสรโรตารีเจริญนครเยี่ยมชมสนับสนุน อุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วย" (2023-05-12)

บ่ายวันนี้(12 พ.ค. 2566) นางเสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการพร้อมด้วยนางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล ให้การต้อนรับสโมสรโรตารีเจริญนคร ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจิตเวชต่อไป