ส.สมเด็จเจ้าพระยา เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสมาชิกกองทุน (2023-05-12)

เช้าวันนี้(12 พ.ค. 2566) คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดหน่วยเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยมีนางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ เป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสถาบันฯ จำนวน 91 คน ณ ห้องประชุมนพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา