ส.สมเด็จเจ้าพระยา สอนผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (2022-02-23)

บ่ายวันนี้ (23 ก.พ. 2565) นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร์ จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องโรคจิตเวช ให้แก่นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน ผ่านระบบออนไลน์ ได้บรรยายถึงปัจจัยการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช รูปแบบการบำบัดรักษา และนำชมพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเล่าถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของงานด้านจิตเวชศาสตร์ไทย โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก