ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนงานพระราชพิธีกรณีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา (2022-02-17)

เมื่อวานนี้ (16 ก.พ. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน ประจำจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง