กรมสุขภาพจิตแนะครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชต้องได้รับการรักษา (2022-02-17)

เช้าวันนี้ (17 ก.พ. 2565) พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ ประเด็นคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมรุนแรงอาจถึงขั้นก่อเหตุอาชญากรรม โดยครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิด สอดส่องสังเกตอาการผิดปกติทางจิตของคนในครอบครัว หากพบว่ามีภาวะเสี่ยง ให้ส่งต่อเพื่อประเมินรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และหากพบว่ามีภาวะอันตรายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาทันท่วงที โดยรูปแบบการรักษาผู้ป่วยจิตเวชและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบันมีความทันสมัย โดยมีนพ.ศรุตพันธ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคาร111ปี สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา