ส.สมเด็จเจ้าพระยาประชุมติดตามสถานการณ์โควิด เน้นย้ำมาตรการ DMHTA (2022-02-21)

เช้าวันนี้ (21 ก.พ. 265) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อติดตามสถาณการณ์Covid-19 เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีพบผู้ป่วยและบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาติดเชื้อ Covid-19 เนื่องจากการปฎิบัติงานและจากครอบครัว โดยได้กำหนดให้ทุกกลุ่มงานเคร่งครัดตามมาตรการDMHTA และกำหนดให้มีการตรวจเชื้อCovid-19 แบบRT- PCR ในผู้ป่วยรับใหม่ทุกรายโดยปรับพื้นที่ผู้ป่วยแรกรับให้เหมาะสม แยกพื้นที่ของผู้ป่วยรอกลับบ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อรวมถึงเร่งการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยจิตเวชมากยิ่งขึ้น