ส.สมเด็จเจ้าพระยา เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ (2022-02-23)

เช้าวันนี้ (23 ก.พ. 2565 ) คณะกรรมการนิติจิตเวช ได้ดำเนินการพัฒนางานและติดตามงานการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ แบบออนไลน์ โดยครั้งนี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือประเมิน mental health check in เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ และกรมสุขภาพจิต หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา เรือนจำพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี และทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง