ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมูลนิธิรพ.สมเด็จเจ้าพระยาตรวจรับงวดงานก่อสร้าง (2022-03-15)

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ฯ นพ.สินเงิน สุขสมปอง รองประธานมูลนิธิฯนพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยนายบุญมี วัฒนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการและ นายเผด็จ นามบุรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมตรวจรับงาน(นอกรอบ)และสำรวจความพร้อมของพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย