ส.สมเด็จ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต วางแผนขับเคลื่อนพัฒนาระบบการบริการแพทย์ทางไกล (Telepsychaitry Medicine) (2022-02-23)

บ่ายวันนี้ (23 ก.พ.2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาระบบการบริการแพทย์ทางไกล(Telepsychaitry Medicine)โดยมี นพ. ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อ ผลักดันนโยบาย การแพทย์ทางไกล โดยใช้ Application ที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ Smart hospital และการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19