ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงวัย (2022-02-24)

เช้าวันนี้ (24 ก.พ. 2565) คณะทำงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปี 2565 ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล(Dementia Care Manager)ในเขตบริการสุขภาพจิตที่ 13 โดยมีนางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุและประเมินปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ดูแลเบื้องต้น ในพื้นที่เขตบริการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จำนวน 70 คน