ผอ.พบบุคลากรพร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 (2022-02-25)

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เข้าพูดคุยพบปะกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ลงเยี่ยมบุคลาการกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินเพื่อพูดคุยการปฎิบัติงานในสถานการณ์Covid-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ต่อมาในวันนี้(25 ก.พ. 2565)ได้พบปะกับบุคลากรสายสนับสนุนคือกลุ่มงานพัสดุ และปิดท้ายด้วยการพูดคุยกับบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้กำลังใจทุกหน่วยงานในการปฎิบัติงาน