ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดกิจกรรม Quality Round (2022-03-01)

เช้าวันนี้ (1 มี.ค. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการทีมนำคุณภาพลงเยี่ยมหน่วยงาน(Quality round) โดยวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ลงตรวจเยี่ยมงานบำบัดน้ำเสีย โรงพักขยะ และจุดจ่ายก๊าซ เพื่อเป็นการกระตุ้นทีมนำคุณภาพให้มีความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) และเป็นการติดตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประชุมติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอแนะในตอนบ่ายวันเดียวกัน