ส.สมเด็จเจ้าพระยา ยินดีต้อนรับรองผอ.กลุ่มภารกิจอำนวยการ (2022-03-04)

เช้าวันนี้ (4 มี.ค. 2565) คุณบุญมี วัฒนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ โดยมี นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผอ.รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาร่วมในพิธี เวลา09.09 น. ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันฯ นพ.วิญญู ชะนะกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และบุคลากรกลุ่มภารกิจอำนวยการให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมนายแพทย์อรุณ ภาคสุวรรณ ตึกวิชาการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา