ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยง (2022-03-07)

เมื่อวานนี้ 7 มี.ค. 2565 กลุ่มภารกิจการพยาบาลได้มอบกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงในช่วงการระบาด Covid - 19 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมจรัญ - คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ชั้น9 อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมคือพยาบาลที่มีประสบการณ์เยี่ยมติดตามผู้ป่วยในชุมชน