ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดกิจกรรม Quality Round (2022-03-08)

เช้าวันนี้ (8 มี.ค. 2565) นพ. ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบบุคลากรทีมนำคุณภาพ เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยบริการและหน่วยสนับสนุน ติดตามตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี