ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ (2022-03-15)

คณะทำงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปี 2565 ได้จัดโครงการอบรม "ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค. 65 โดยมีนางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่ เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 ครอบครัว พร้อมทั้งติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน