ส.สมเด็จเจ้าพระยา คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2022-03-25)