ขอขอบคุณ เซเว่น อีเลฟเว่น (CP All) ร่วมบริจาค น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ให้ส.สมเด็จเจ้าพระยา (2022-03-28)