ส.สมเด็จเจ้าฯ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน (2022-03-31)