ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางสังคมยุ่งยากซับซ้อนกลับคืนครอบครัว (2022-04-01)