ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2022-04-05)