ส.สมเด็จเจ้าพระยาส่งผู้ป่วยจิตเวชต่างด้าวกลับคืนครอบครัว (2022-04-18)