ส.สมเด็จเจ้าพระยา บรรยายความรู้เรื่อง ประสาทจิตเวชศาสตร์และการประเมินทางประสาทวิทยา (2022-04-19)