ส.สมเด็จเจ้าพระยา ส่งผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน 10 ราย ไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ (2022-04-20)